Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
218

II Ka 226/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie ma zatem potrzeby powoływania kolejnych biegłych w tej sprawie, gdyż opinia jest jasna, pełna i rzetelna, a powoływanie kolejnych biegłych przyczyniłoby się do niepotrzebnego wydłużenia postępowania. Zgodnie z powszechnie przyjętą linią orzeczniczą, zagadnienie dotyczące przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest bez reszty unormowane (...)
Sygn. akt II Ka 226/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku sprawy K. K. obwinionego z art. 86§1 kw w zw. z art. 19 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym , na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 18.06.2014r. w sprawie
Czytaj więcej»

II Ka 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie przez Sąd Rejonowy prawa karnego procesowego, w rozumieniu art. 438 pkt 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw, polegało również na błędnym przywołaniu w podstawie prawnej czynów popełnionych przez obwinionego w dniach 22.09.2014 r. i 25.09.2014 r. przepisu art. 97 kw. Przepis ten ma bowiem charakter subsydiarny w odniesieniu do ustawy z (...)
Sygn. akt II Ka 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro w sprawie T. G. obwinionego o czyn z art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.3., art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.2. oraz art. 97 kw w zw. z §11 ust. 7 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
Czytaj więcej»

II Ka 227/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-10-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Sąd meriti, uznając winę obwinionej i karząc ją za wykroczenie z art. 51 §1 kw, nie zweryfikował jednak w żaden sposób, czy zachowanie obwinionej w tych konkretnych okolicznościach czasu i miejsca, w jakich zaistniało, rzeczywiście naruszało przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia sąsiedzkiego i, według zobiektywizowanej oceny, (...)
Sygn. akt II Ka 227/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku sprawy A. T. obwinionej z art. 51§1 kw, na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 02.07.2014r. w sprawie sygn. akt II W 241/14 uchyla zaskarżony wyrok i sprawę obwinionej A.
Czytaj więcej»

II Ka 258/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Kara polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne stanowi dla każdego skazanego realną dolegliwość, która jest zazwyczaj dużo bardziej odczuwalna od abstrakcyjnej kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. Dlatego też należy, jeśli tylko przemawiają za tym dyrektywy wymiaru kary, stosować kary (...)
Sygn. akt II Ka 258/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Adam Bąk SSO Małgorzata Szwedo - Dec Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku sprawy H. Ż. oskarżonego z art. 289§1 kk i art. 178a§1 kk na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

II Ka 267/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-10-02

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: W sytuacji gdy oskarżony jest pozbawiony wolności w związku z odbywaniem przez niego kary w innej sprawie może dojść do naruszenia przepisów art.133 § 1 kpk i 139 § 1 kpk także bez uchybienia ze strony sądu.
Sygn. akt II Ka 267/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 roku sprawy M. M. oskarżonego z art. 178a§2 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w T. z dnia 10.10.2
Czytaj więcej»

II Ka 270/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-10-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłanką decydującą o tym, czy kara ma być orzeczona w postaci bezwzględnej, czy też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jest ocenna, dlatego też należy zawsze rozważyć w jakiej postaci orzeczona kara osiągnie swoje cele wobec sprawcy przestępstwa, a więc rozstrzygnięcie to musi znajdować uzasadnienie w pozytywnej lub negatywnej (...)
Sygn. akt II Ka 270/13 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 2 października 2013r. w sprawie sygn. akt II Ka 270/13. Sąd Rejonowy w Mielcu wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie II K 250/13 : I. uznał oskarżonego M. P. za winnego tego, że w dniu 8 września 2012 roku w M. woj. (...) , przed wejściem do klatki schodowej bloku przy ul. (...) oraz w mieszkaniu przy ul. (...) wielokrotnie uderzał pięścią w głowę J. W. , w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił się i wówczas dwukr
Czytaj więcej»

II Ka 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: a) Istnienie pewnych niewielkich niedoskonałości w treści uzasadnienia, nie uzasadnia stawiania zarzutu z art. 224§1, jeśli treść uzasadnienia jest wystarczająca do przeprowadzenia kontroli instancyjnej, a zebrany materiał dowodowy jest pełny. b) Przepis art. 180 § 2 k.p.k. ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy lekarz obowiązany do zachowania (...)
Sygn. akt II Ka 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Zdzisław Błasiak SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Doroty Sochackiej po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku rozpoznał sprawę J. P. oskarżonego z art. 156§2 kk na skutek apelacji wniesion
Czytaj więcej»

II Ka 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czyn dokonany przez oskarżonych, a opisany w akcie oskarżenia i odpowiadający art. 290§1 kk, na mocy art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 października 2013 r., poz.1247) z dniem 9 listopada 2013 r. został przekwalifikowany przez ustawodawcę (...)
Sygn. akt II Ka 329/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Z. S. , M. S. i T. N. oskarżonych z art. 290§1 kk w zw. z art. 278§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Nisku o
Czytaj więcej»

II Kop 18/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: l. Podstawowym kryterium wystąpienia do sądu lub do innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności jest to, w jakim stopniu wykonanie kary w tym państwie przybliża możliwość realizacji wychowawczych i zapobiegawczych celów kary, a więc związane jest z dążeniem do efektywniejszej resocjalizacji (...)
Sygn. akt II Kop 18/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2017r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniach 26 października 2017r. i 30 listopada 2017r. sprawy A. S. ( L. ) , skazanej wyrokiem Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 20.02.2013r. w sprawie sygn. II K 939/12, w przedmiocie wniosku skazanej o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie
Czytaj więcej»

II Kp 260/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie ulega oczywiście wątpliwości, że sytuacje, kiedy strona przywłaszczająca deklaruje chęć rekompensaty mienia w innej formie niż zwrot rzeczy są procesowo trudne do udowodnienia, zwłaszcza kiedy strona przywłaszczająca deklaruje rekompensatę, i to w formie nieakceptowanej przez stronę pokrzywdzoną. Nie można jednak zapominać, że w takich (...)
Sygn. akt II Kp 260/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz /spraw./ Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu – Doroty Kowalewskiej po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku, sprawy pokrzywdzonego – (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. , na skutek zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego na postanowienie Prokuratora Rejonow
Czytaj więcej»