Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
232

III U 228/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 228/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: sekr. sądowy Anna Chuchnowska przy udziale po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach na skutek K. K. od Zakładu U
Czytaj więcej»

III U 761/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Wpływ prawomocnego wyroku uznającego zdarzenie za wypadek przy pracy na wcześniejszą prawomocną decyzję ZUS odmawiającą prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy
Sygn. akt III U 761/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 r. Sąd Apelacyjny – Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: st. sekr. sądowy Stefania Wrzyszcz przy udziale po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy J. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o zmianę daty przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w zwią
Czytaj więcej»

III U 1000/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 1000/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: st. sekr. sądowy Stefania Wrzyszcz przy udziale po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy U. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o wypłatę ekwiwalentu za deputat węglowy za okres od stycznia 2011r. do 31 sierpnia 2013r. oraz ods
Czytaj więcej»

III U 1061/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 1061/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Wojciech Paluch Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Lichocka przy udziale po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy D. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury pomostowej na skutek D. C. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w
Czytaj więcej»

III U 1263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 1263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny – Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: st. sekr. sądowy Stefania Wrzyszcz przy udziale po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy W. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunka
Czytaj więcej»

II Ka 116/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Przestępne przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej musi być poprzedzone powierzeniem jej przez pokrzywdzonego, czyli oddaniem w tymczasowe władanie sprawcy z zastrzeżeniem, że nie staje się on jej właścicielem lub wyłącznym dysponentem z pominięciem uprawnionego, lecz staje się jedynie jej depozytariuszem mającym szersze lub węższe (...)
Sygn. akt II Ka 116/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. sprawy D. S. (1) ( S. ) c. J. i K. z d. J. , ur. (...) w N. oskarżonej z art. 284§2 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 20 lutego 2019
Czytaj więcej»

II Ka 118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Cykliczne pojawianie się na telebimie plakatu wyborczego, zawierającego obraz nieruchomy i pozbawiony dźwięku w okresie tzw. "ciszy wyborczej" nie stanowi zabronionej agitacji wyborczej w rozumieniu art.498 w zw. z art.107§1 ustawy z dnia 5.01.2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz.112 z późn.zm.)
Sygn. akt II Ka 118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Zarzycki Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rękas rozpoznał sprawę M. P. obwinionego o wykroczenie z art. 498 w zw. z art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt II W 1545/14 I
Czytaj więcej»

II Ka 162/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd meirti bezkrytycznie podzielił stanowisko policjantów w prezentowanym powyżej zakresie i z niezrozumiałych względów zignorował informacje przekazywane przez obwinionego, który konsekwentnie zaprzeczał, jakoby to on uszkodził samochód pokrzywdzonego. W konsekwencji, nie posiadając żadnych bezpośrednich i kategorycznych dowodów świadczących (...)
Sygn. akt II Ka 162/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 15 października 2014r. sprawy W. S. obwinionego z art. 97 kw w zw. z art. 23 ust 1 pkt 3 lit. B Ustawy Prawo o ruchu drogowym , na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 30.04.2014r. w spraw
Czytaj więcej»

II Ka 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie przez Sąd Rejonowy prawa karnego procesowego, w rozumieniu art. 438 pkt 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw, polegało również na błędnym przywołaniu w podstawie prawnej czynów popełnionych przez obwinionego w dniach 22.09.2014 r. i 25.09.2014 r. przepisu art. 97 kw. Przepis ten ma bowiem charakter subsydiarny w odniesieniu do ustawy z (...)
Sygn. akt II Ka 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro w sprawie T. G. obwinionego o czyn z art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.3., art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.2. oraz art. 97 kw w zw. z §11 ust. 7 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
Czytaj więcej»

III U 131/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-04-04

Data publikacji: 2018-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 131/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Moskal Protokolant: sekr. sądowy Janda Patrycja przy udziale po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy M. Ś. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla z wyrównaniem od grudnia 2010r. na skutek M.
Czytaj więcej»