Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
212

I Ca 25/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-05-08

Data publikacji: 2014-02-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Gmina ponosi odpowiedzialność za niezawinioną szkodę na osobie wyrządzoną uczestnikowi zawodów sportowych, organizowanych lub współorganizowanych przez nią w ramach jej zadań (w tym wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym – Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) na zasadzie słuszności (...)
Sygn. akt I Ca 25/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 8 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie: SO Elżbieta Staszewska – spr., SO Ewa Domańska Protokolant: prot. sąd. Małgorzata Warzycka po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2013 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w T. , (...) Zakładowi (...) w W. , Gminie S. w S. , Stowarzy
Czytaj więcej»

I Ca 87/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt I Ca 87/17, I Cz 100/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 22 czerwca 2017r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Wiceprezes Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha – spraw. Sędziowie: SSO Wiesława Sech, SSO Marcin Rogowski Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Zając po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. (1) i G. P. przeciwko Z. S. o wydanie pojazdu o numerze rejestracyjnym (...) o
Czytaj więcej»

I Ca 194/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sama w istocie abstrakcyjna wiedza o istnieniu spadkodawcy nie usprawiedliwia obowiązku spadkobiercy czynienia takich samych starań w celu poszukiwania długów zmarłego, jaki stawia się osobom rzeczywiście bliskim, w szczególności utrzymującym kontakt ze spadkodawcą.
Sygn. akt I Ca 194/15 POSTANOWIENIE Dnia: 12 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Domańska Sędziowie: SO Krzysztof Deryło (spr.), SR del. Szymon Rożek Protokolant: stażysta Monika Komorowska-Zwolska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. z udziałem K. K. , małoletniego E. K. , Gminy Miejskiej M. w M. o stwierdzenie nabycia
Czytaj więcej»

II Ka 56/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym ze skutkiem w postaci spowodowania wypadku, w którym druga osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wyczerpujące znamiona czynu zabronionego opisanego w art.177 § 2 kk, nie wyklucza uznania tego czynu za społecznie szkodliwy w stopniu znikomym, a to przez wzgląd na subminimalne i (...)
Sygn. akt II Ka 56/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku rozpoznał sprawę K. G. oskarżonego o przestępstwo z art. 177§2 kk na skutek
Czytaj więcej»

II Ka 62/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 69 k.k. sięga się do osobowości sprawcy, jego przeżyć, wyciągniętych wniosków na przyszłość, trybu życia, jaki prowadzi, środowiska, w którym żyje, bo dopiero tego rodzaju spektrum pozwala na miarodajną ocenę gwarancji, jakie daje z punktu widzenia przestrzegania prawa w przyszłości, bądź jej braku.
Sygn. akt II Ka 62/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku sprawy P. R. oskarżonego z art. 158§1 kk i inne na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z
Czytaj więcej»

II Ka 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Apelacja Prokuratora spowodować musiała korektę zaskarżonego wyroku zgodnie z postulatami oskarżyciela zawartymi w tejże apelacji, a dotyczącymi obrazy przepisu prawa materialnego art. 38§2 k.k., poprzez orzeczenie wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności w wymiarze 18 miesięcy, podczas gdy zgodnie z powołanym przepisem karę ograniczenia (...)
Sygn. akt II Ka 74/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant st. sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku sprawy O. M. oskarżonego z art. 217a kk w zw. z art.64§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu od wyroku
Czytaj więcej»

II Ka 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czyn kwalifikowany z zastosowaniem przepisu art.245 kk jest przestępstwem „przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”. Takie przestępstwa jako zagrażające działaniu wymiaru sprawiedliwości, tj. podstawie prawidłowego funkcjonowania państwa opartego na demokratycznym systemie prawnym powinny spotkać się ze szczególnie stanowczym i konsekwentnym w (...)
Sygn. akt II Ka 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Zygmunt Dudziński /spraw./ Sędziowie : SSO Józef Dyl SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Skuza przy udziale Prokuratora Jerzego Zakościelnego z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 roku, sprawy J. W. oskarżonego z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 245 kk i art. 189 § 1 kk w zw. z a
Czytaj więcej»

II Ka 83/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-06-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kiedy większość materiału dowodowego w sprawie stanowią zeznania członków jednej rodziny, bezpośrednio zainteresowanych rozstrzygnięciem ze względu na więzy rodzinne i kiedy zeznania te są wyjątkowo zgodne, daleko posunięte w treść oskarżającej, a czasem nawet wręcz zbyt szczegółowe i można spostrzec ich ewoluowanie na niekorzyść oskarżonego (...)
Sygn. akt II Ka 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Zdzisław Błasiak SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Doroty Sochackiej po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 roku sprawy G. J. oskarżonego z art. 288§1 kk i art. 190§1 kk na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»

II Ka 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności uzasadnione jest jedynie wówczas, gdy możliwe jest przyjęcie po stronie oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Ocena taka zgodnie z dyspozycją art. 69§1 kk możliwa jest jedynie wówczas, gdy zawieszenie wykonania kary jest wystarczające do osiągnięcia wobec sprawcy celów tej kary, a w (...)
Sygn. akt II Ka 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący PSO Robert Pelewicz Protokolant sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku sprawy D. S. oskarżonego z art.63 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.) i art.62 ust.1 ust
Czytaj więcej»

II Ka 90/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2019-07-11

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. ustawa nie wskazuje obowiązku udokumentowania poniesionych kosztów, niemniej dokumentację najłatwiej jest zweryfikować w kontekście dowodowego wykazania poniesionych kosztów stawiennictwa w sądzie. Jeżeli świadek dostarczy np. bilet, paragon czy rachunek, wówczas uprawniony organ nie będzie miał wątpliwości co do tego, czy takie koszty (...)
Sygn. akt II Ka 90/19 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska w sprawie M. K. obwinionej o popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kw, na podstawie art. 618a § 1, 3 i 4 kpk , art. 618b § 1 kpk , art. 618c § 1 kpk i art. 618k § 1 i 2 kpk , art. 618l § 1 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw , postanowił nie uwzględnić wniosku świadka W. K. o zwrot należności, jakie poniosła w związku z wez
Czytaj więcej»