Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
258

II Ka 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Apelacja Prokuratora spowodować musiała korektę zaskarżonego wyroku zgodnie z postulatami oskarżyciela zawartymi w tejże apelacji, a dotyczącymi obrazy przepisu prawa materialnego art. 38§2 k.k., poprzez orzeczenie wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności w wymiarze 18 miesięcy, podczas gdy zgodnie z powołanym przepisem karę ograniczenia (...)
Sygn. akt II Ka 74/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant st. sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku sprawy O. M. oskarżonego z art. 217a kk w zw. z art.64§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu od wyroku
Czytaj więcej»

II Ka 77/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-03-26

Data publikacji: 2013-04-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czyn kwalifikowany z zastosowaniem przepisu art.245 kk jest przestępstwem „przeciwko wymiarowi sprawiedliwości”. Takie przestępstwa jako zagrażające działaniu wymiaru sprawiedliwości, tj. podstawie prawidłowego funkcjonowania państwa opartego na demokratycznym systemie prawnym powinny spotkać się ze szczególnie stanowczym i konsekwentnym w (...)
Sygn. akt II Ka 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Zygmunt Dudziński /spraw./ Sędziowie : SSO Józef Dyl SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Skuza przy udziale Prokuratora Jerzego Zakościelnego z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013 roku, sprawy J. W. oskarżonego z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 245 kk i art. 189 § 1 kk w zw. z a
Czytaj więcej»

II Ka 83/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-13

Data publikacji: 2014-06-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Kiedy większość materiału dowodowego w sprawie stanowią zeznania członków jednej rodziny, bezpośrednio zainteresowanych rozstrzygnięciem ze względu na więzy rodzinne i kiedy zeznania te są wyjątkowo zgodne, daleko posunięte w treść oskarżającej, a czasem nawet wręcz zbyt szczegółowe i można spostrzec ich ewoluowanie na niekorzyść oskarżonego (...)
Sygn. akt II Ka 83/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Zdzisław Błasiak SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Doroty Sochackiej po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 roku sprawy G. J. oskarżonego z art. 288§1 kk i art. 190§1 kk na skutek apelacji wniesio
Czytaj więcej»

II Ka 90/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności uzasadnione jest jedynie wówczas, gdy możliwe jest przyjęcie po stronie oskarżonego pozytywnej prognozy kryminologicznej. Ocena taka zgodnie z dyspozycją art. 69§1 kk możliwa jest jedynie wówczas, gdy zawieszenie wykonania kary jest wystarczające do osiągnięcia wobec sprawcy celów tej kary, a w (...)
Sygn. akt II Ka 90/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący PSO Robert Pelewicz Protokolant sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku sprawy D. S. oskarżonego z art.63 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.) i art.62 ust.1 ust
Czytaj więcej»

II Ka 90/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2019-07-11

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. ustawa nie wskazuje obowiązku udokumentowania poniesionych kosztów, niemniej dokumentację najłatwiej jest zweryfikować w kontekście dowodowego wykazania poniesionych kosztów stawiennictwa w sądzie. Jeżeli świadek dostarczy np. bilet, paragon czy rachunek, wówczas uprawniony organ nie będzie miał wątpliwości co do tego, czy takie koszty (...)
Sygn. akt II Ka 90/19 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu – w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska w sprawie M. K. obwinionej o popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 kw, na podstawie art. 618a § 1, 3 i 4 kpk , art. 618b § 1 kpk , art. 618c § 1 kpk i art. 618k § 1 i 2 kpk , art. 618l § 1 kpk w zw. z art. 38 § 1 kpw , postanowił nie uwzględnić wniosku świadka W. K. o zwrot należności, jakie poniosła w związku z wez
Czytaj więcej»

II Ka 91/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-07-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sprawca zniszczenia mienia poprzez podpalenie odpowiada za przestępstwo z art.288 § 1 kk, o ile czynem swoim nie spowodował pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
Sygn. akt II Ka 91/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku rozpoznał sprawę Ł. P. oskarżonego o przestępstwa z art. 288§1kk w zw. z art
Czytaj więcej»

II Ka 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dla realizacji znamion przestępstwa określonego w art. 162§1 kk nie jest niezbędne wystąpienie jakiegokolwiek skutku, bowiem jest to przestępstwo narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, a sam skutek będący wynikiem takiego narażenia ma jedynie marginalne znaczenie dla oceny realizacji znamion tego typu czynu zabronionego.
Sygn. akt II Ka 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący PSO Robert Pelewicz Protokolant sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku sprawy S. S. oskarżonego z art.162§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mielcu od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dn
Czytaj więcej»

II Ka 96/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-06-26

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wydanie orzeczenia reformatoryjnego co do istoty sprawy w postępowaniu odwoławczym podlega określonym regułom. Jest ono możliwe tylko w takim przypadku, gdy zebrane dowody zezwalają na odmienne niż w pierwszej instancji rozstrzygnięcie, a ich ocena dokonana przez Sąd pierwszej instancji jest w sposób oczywisty błędna.
Sygn. akt II Ka 96/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Roberta Religi po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 roku sprawy M. G. oskarżonego z art. 207§1 kk i art. 189§2 kk na skutek ap
Czytaj więcej»

II Ka 116/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2019-08-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Przestępne przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej musi być poprzedzone powierzeniem jej przez pokrzywdzonego, czyli oddaniem w tymczasowe władanie sprawcy z zastrzeżeniem, że nie staje się on jej właścicielem lub wyłącznym dysponentem z pominięciem uprawnionego, lecz staje się jedynie jej depozytariuszem mającym szersze lub węższe (...)
Sygn. akt II Ka 116/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. sprawy D. S. (1) ( S. ) c. J. i K. z d. J. , ur. (...) w N. oskarżonej z art. 284§2 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 20 lutego 2019
Czytaj więcej»

II Ka 118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Cykliczne pojawianie się na telebimie plakatu wyborczego, zawierającego obraz nieruchomy i pozbawiony dźwięku w okresie tzw. "ciszy wyborczej" nie stanowi zabronionej agitacji wyborczej w rozumieniu art.498 w zw. z art.107§1 ustawy z dnia 5.01.2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz.112 z późn.zm.)
Sygn. akt II Ka 118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Grzegorz Zarzycki Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rękas rozpoznał sprawę M. P. obwinionego o wykroczenie z art. 498 w zw. z art. 107 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie sygn. akt II W 1545/14 I
Czytaj więcej»