Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
239

I Cz 306/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2014-02-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na postanowienie sądu rejonowego w przedmiocie skargi na czynność komornika, polegającą na zajęciu "innej" wierzytelności (art. 896 § 1 k.p.c.) nie przysługuje zażalenie.
Sygn. akt I Cz. 306/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie: SO Ewa Domańska SR del. Szymon Rożek /spraw./ Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Śledź po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2013r. w Tarnobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na czynności A. J. Komornika Sądowego przy S
Czytaj więcej»

I Cz 336/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie zachodzi potrzeba powoływania w pozwie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość miejscową sądu (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.) w przypadku, gdy wynika ona wprost z obowiązującego przepisu i przytoczonej podstawy faktycznej żądania.
Sygn. akt I Cz 336/13 POSTANOWIENIE Dnia: 14 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie SSO Ewa Domańska, SSR (del.) Szymon Rożek -spraw. Protokolant: prot. sąd. Małgorzata Warzycka po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Tarnobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 15.000 zł tytułem ubezpieczenia nr polisy (...) zawar
Czytaj więcej»

II K 7/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-07-22

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustawodawca stwierdzając w treści art. 306 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, iż w razie orzeczenia przepadku, o którym mowa w ust. l lub 2, art. 195 kkw stosuje się odpowiednio niezależnie od wartości towarów, których przepadek orzeczono, nie pozwolił na jednoznaczne przesądzenie, które z dwóch przewidzianych w treści cytowanego (...)
Sygn. akt II K 7/18 POSTANOWIENIE Dnia 22 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: P rzewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2020 roku sprawy P. G. skazanego z art. 258 § 3 kk i inne, w przedmiocie wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie II K
Czytaj więcej»

II Ka 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku sprawy P. B. oskarżonego z art. 62 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę osk
Czytaj więcej»

II Ka 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd ad quem jest nie tylko uprawniony, lecz wręcz zobligowany treścią art. 167 k.p.k. (przeprowadzanie dowodów z urzędu lub na wniosek stron) do poszerzenia dostępnego materiału dowodowego po myśli art. 452 § 2 k.p.k., chyba że uzna takie uzupełnienie przewodu sądowego za przekraczające ramy zakreślone w art. 452 § 1 k.p.k., co z kolei (...)
Sygn. akt II Ka 37/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Ł. S. i T. B. oskarżonych z art. 212§2 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego Ł. S. , obrońcę oskarżonego T. B. oraz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 13.
Czytaj więcej»

II Ka 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-03-19

Data publikacji: 2013-04-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niemożność udowodnienia oskarżonemu zamiaru bezpośredniego kierunkowego doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – wyklucza przypisanie oskarżonemu popełnienia przestępstwa oszustwa o znamionach określonych w przepisie art.286 § 1 kk
Sygn. akt II Ka 42/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) SSO Małgorzata Szwedo - Dec Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 roku rozpoznał sprawę P. G. oskarżonego z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 k
Czytaj więcej»

II Ka 44/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-08-05

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 635 kpk ma zastosowanie również wówczas, gdy wniesionych zostało kilka środków odwoławczych i uwzględnione zostały tylko niektóre z nich. W takim przypadku art. 636 kpk nie ma zastosowania i strona będąca autorem takiego nieuwzględnionego środka nie zostanie obciążona kosztami postępowania odwoławczego. Innymi słowy oskarżony (...)
Sygn. akt II Ka 44/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 sierpnia 2020r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku sprawy A. K. (1) oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w przedmiocie wniosku pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 16 lipca 2020r. poprzez zasądzenie od oskarżonego na rzecz o
Czytaj więcej»

II Ka 56/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym ze skutkiem w postaci spowodowania wypadku, w którym druga osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wyczerpujące znamiona czynu zabronionego opisanego w art.177 § 2 kk, nie wyklucza uznania tego czynu za społecznie szkodliwy w stopniu znikomym, a to przez wzgląd na subminimalne i (...)
Sygn. akt II Ka 56/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku rozpoznał sprawę K. G. oskarżonego o przestępstwo z art. 177§2 kk na skutek
Czytaj więcej»

II Ka 62/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na gruncie art. 69 k.k. sięga się do osobowości sprawcy, jego przeżyć, wyciągniętych wniosków na przyszłość, trybu życia, jaki prowadzi, środowiska, w którym żyje, bo dopiero tego rodzaju spektrum pozwala na miarodajną ocenę gwarancji, jakie daje z punktu widzenia przestrzegania prawa w przyszłości, bądź jej braku.
Sygn. akt II Ka 62/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku sprawy P. R. oskarżonego z art. 158§1 kk i inne na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z
Czytaj więcej»

II Ka 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-04-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Apelacja Prokuratora spowodować musiała korektę zaskarżonego wyroku zgodnie z postulatami oskarżyciela zawartymi w tejże apelacji, a dotyczącymi obrazy przepisu prawa materialnego art. 38§2 k.k., poprzez orzeczenie wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności w wymiarze 18 miesięcy, podczas gdy zgodnie z powołanym przepisem karę ograniczenia (...)
Sygn. akt II Ka 74/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant st. sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku sprawy O. M. oskarżonego z art. 217a kk w zw. z art.64§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu od wyroku
Czytaj więcej»