Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
211

III U 1263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-03-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 1263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny – Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: st. sekr. sądowy Stefania Wrzyszcz przy udziale po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy W. Ż. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunka
Czytaj więcej»

II Ka 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie przez Sąd Rejonowy prawa karnego procesowego, w rozumieniu art. 438 pkt 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw, polegało również na błędnym przywołaniu w podstawie prawnej czynów popełnionych przez obwinionego w dniach 22.09.2014 r. i 25.09.2014 r. przepisu art. 97 kw. Przepis ten ma bowiem charakter subsydiarny w odniesieniu do ustawy z (...)
Sygn. akt II Ka 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro w sprawie T. G. obwinionego o czyn z art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.3., art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.2. oraz art. 97 kw w zw. z §11 ust. 7 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
Czytaj więcej»

II Ka 258/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Kara polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne stanowi dla każdego skazanego realną dolegliwość, która jest zazwyczaj dużo bardziej odczuwalna od abstrakcyjnej kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. Dlatego też należy, jeśli tylko przemawiają za tym dyrektywy wymiaru kary, stosować kary (...)
Sygn. akt II Ka 258/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Adam Bąk SSO Małgorzata Szwedo - Dec Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku sprawy H. Ż. oskarżonego z art. 289§1 kk i art. 178a§1 kk na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

II Ka 270/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-10-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłanką decydującą o tym, czy kara ma być orzeczona w postaci bezwzględnej, czy też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jest ocenna, dlatego też należy zawsze rozważyć w jakiej postaci orzeczona kara osiągnie swoje cele wobec sprawcy przestępstwa, a więc rozstrzygnięcie to musi znajdować uzasadnienie w pozytywnej lub negatywnej (...)
Sygn. akt II Ka 270/13 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 2 października 2013r. w sprawie sygn. akt II Ka 270/13. Sąd Rejonowy w Mielcu wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie II K 250/13 : I. uznał oskarżonego M. P. za winnego tego, że w dniu 8 września 2012 roku w M. woj. (...) , przed wejściem do klatki schodowej bloku przy ul. (...) oraz w mieszkaniu przy ul. (...) wielokrotnie uderzał pięścią w głowę J. W. , w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił się i wówczas dwukr
Czytaj więcej»

II Ka 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: a) Istnienie pewnych niewielkich niedoskonałości w treści uzasadnienia, nie uzasadnia stawiania zarzutu z art. 224§1, jeśli treść uzasadnienia jest wystarczająca do przeprowadzenia kontroli instancyjnej, a zebrany materiał dowodowy jest pełny. b) Przepis art. 180 § 2 k.p.k. ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy lekarz obowiązany do zachowania (...)
Sygn. akt II Ka 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Zdzisław Błasiak SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Doroty Sochackiej po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku rozpoznał sprawę J. P. oskarżonego z art. 156§2 kk na skutek apelacji wniesion
Czytaj więcej»

II Ka 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czyn dokonany przez oskarżonych, a opisany w akcie oskarżenia i odpowiadający art. 290§1 kk, na mocy art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 października 2013 r., poz.1247) z dniem 9 listopada 2013 r. został przekwalifikowany przez ustawodawcę (...)
Sygn. akt II Ka 329/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Z. S. , M. S. i T. N. oskarżonych z art. 290§1 kk w zw. z art. 278§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Nisku o
Czytaj więcej»

II Ka 357/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-03-23

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Odwoławczy dostrzega, że pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzonym M. Z. istnieje wieloletni konflikt, a w związku z tym do zeznań pokrzywdzonego należy podchodzić ze szczególną ostrożnością. Nie można jednak uznać a priori, że z tego tylko powodu zeznania świadka (pokrzywdzonego) M. Z. nie mogą stanowić wystarczającego dowodu sprawstwa (...)
Sygn. akt II Ka 357/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant st. sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 roku sprawy A. G. oskarżonego z art. 157§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 15 października 2
Czytaj więcej»

II Ko 217/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2014-02-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłankami przekazania sprawy innemu sądowi na podstawie art.36 kpk są okoliczności odnoszące się do kosztów procesu, w tym społecznych kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, jak również okoliczności rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, które także przemawiają za przełamaniem zasady rozpoznawania sprawy przez sąd z góry (...)
Sygnatura akt II Ko 217/13 POSTANOWIENIE Dnia 21 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Bełczowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2013 r., wniosku Sądu Rejonowego w M. VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w K. z dnia 9 lipca 2013 roku (VII K 301/13), w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu - Sądowi Rejonowemu w P. N. M. i. W
Czytaj więcej»

II Kop 13/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2015-08-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przed wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania należy rozważyć szereg aspektów, w tym powagę przestępstwa, długość wyroku, czy istnieje alternatywne podejście, które mogłoby być mniej uciążliwe zarówno dla osoby poszukiwanej, jak i organu wykonującego nakaz oraz analizę kosztów i korzyści wynikających z wykonania ENA.
Sygn. akt II Kop 13/13 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy II Wydziale Karnym w Tarnobrzegu w składzie: Przewodniczący – Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu sprawy M. C. skazanego za przestępstwa z art. 178 a § 1 k.k. i art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. w przedmiocie wniosku Sądu Rejonowego w Mielcu VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolbuszowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania na podstawie art. 607a k.p.k. p o s t a n
Czytaj więcej»

II Kop 12/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Warunkiem koniecznym wydania europejskiego nakazu aresztowania jest ustalenie istnienia przesłanek z art. 607a kpk i braku przesłanek negatywnych opisanych w art. 607b kpk.
Sygn. akt II Kop 12/13 POSTANOWIENIE Dnia 26 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. sprawy Z. R. podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. z wniosku Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania na podstawie art. 607a k.p.k. p o s
Czytaj więcej»