Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
249

II Kz 109/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-06-28

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Państwowa Inspekcja Pracy jako instytucja jest uprawniona do wniesienia wniosku o ukaranie obwinionego.”
Sygn. akt. II Kz 109/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: sekr. sąd. Renata Rękas za oskarżyciela publicznego Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu Małgorzata Kulpa i Zbigniew Kapała po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku sprawy A. P. obwinionego o wykroczenie z art.283 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. K
Czytaj więcej»

II Kz 182/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-01-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Art. 233§1 kk ma na celu ochronę dobra prawnego ogólnej natury, a nie jednostki i nie można tu mówić o ”bezpośredniości” w rozumieniu art 49§1 kpk. Czyn z art. 233§1 kk z istoty swej nie narusza bowiem sam w sobie bezpośrednio dobra określonej osoby, a więc w tym przypadku E. W. - E. W. nie przysługuje zatem w tej sprawie status (...)
Sygn. akt II Kz 182/14 POSTANOWIENIE Dnia 19 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz /spraw./ Sędziowie: SSO Małgorzata Szwedo-Dec SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 roku, sprawy I. D. , F. J. i S. G. oskarżonych z art. 233§1 kk , na skutek zażalenia pełnomocnik
Czytaj więcej»

II Kz 185/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2013-11-01

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie zwolnienia z opłaty kancelaryjnej, albowiem opłata kancelaryjna nie stanowi kosztów sądowych w rozumieniu art. 616 § 2 kpk.
Sygn. akt II Kz 185/13 POSTANOWIENIE Dnia 29 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie Przewodniczący: SSO Józef Dyl (spraw.) Sędziowie: SSO Zygmunt Dudziński SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rękas po rozpoznaniu sprawy pokrzywdzonego J. S. na skutek zażalenia wymienionego na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 6 września 2013 roku w sprawie sygn. akt II Kz 141/13 w przedmiocie pozostawienia zażalenia bez rozpoznania podstawie ar
Czytaj więcej»

II Kzw 68/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2020-10-01

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przez określony w art. 45 § 1 kkw wymiar kary grzywny (najwięcej 120 stawek dziennych), która może być zamieniona na pracę społecznie użyteczną, należy rozumieć wymiar tej grzywny wskazany w wyroku. Nie jest natomiast możliwa zamiana na pracę społecznie użyteczną kara grzywny orzeczona w wymiarze powyżej 120 stawek dziennych, ściągnięta (...)
Sygn. akt II Kzw 68/20 POSTANOWIENIE Dnia 22 września 2020r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: Monika Biało po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 września 2020r. sprawy R. P. skazanej z art. 286 §1 kk i inne, na skutek zażalenia obrońcy skazanej na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 2 lipca 2020r. sygn. II Ko 419/20 w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niewy
Czytaj więcej»

II Kzw 292/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-01-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd meriti dokonał błędnej wykładni wskazanego wyżej normatywu w kontekście ustalonych w sprawie okoliczności sprawy, które stanowią przesłanki uzasadniające zajęcie definitywnego stanowiska procesowego. Przede wszystkim należy podkreślić – co błędnie wskazał Sąd meriti – że brak zawiadomienia Sądu o przyczynach zaprzestania płacenia rat (...)
Sygn. akt II Kzw 292/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. sprawy J. I. skazanego za przestępstwo z art. 178a§2 kk , na skutek zażalenia J. I. na postanowienie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w sprawie II Ko 1332/14 o odwołaniu rozłożenia na raty grzywny i kosztów sądowych orzeczonych w sprawie II K 29/12 Są
Czytaj więcej»

II S 3/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-07-11

Data publikacji: 2019-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. W świetle poczynionych ustaleń wymaga podkreślenia, co następuje. Po pierwsze, rozprawy wyeksponowane w uzasadnieniu skargi ... zostały odroczone tylko i wyłącznie celem przeprowadzenia dowodów wnioskowanych w pismach procesowych obrońcy oskarżonego i zgłaszanych przez obrońcę w toku rozpraw, w tym przede wszystkim w celu sporządzenia (...)
Sygn. akt II S 3/18 POSTANOWIENIE Dnia: 11 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Małgorzata Szwedo-Dec SSO Zygmunt Dudziński Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 r., w sprawie ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Sądu Rejonowego w Nisku sygn. akt II K 595/15, z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku, na podstawie ustawy z dnia 17 c
Czytaj więcej»

III Pa 23/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-09-25

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Sygn. akt III Pa 23/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2013r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SO Wojciech Paluch Sędziowie: SO Katarzyna Bryś-Dywan SO Zdzisław Błasiak Protokolant: sekr. sąd. Anna Chuchnowska po rozpoznaniu w dniu 25 września 2013r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko Publicznej Szkole Podstawowej im. M. C. w M. o odszkodowanie z tytułu naruszenia
Czytaj więcej»

III U 9/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 9/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Wojciech Paluch Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Lichocka przy udziale po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy H. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o podjęcie wypłaty emerytury na skutek H. R. od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z
Czytaj więcej»

III U 21/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-02

Data publikacji: 2013-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Dozór inżynieryjno-techniczny wykonywany przez kierownika budowy stale i bezpośrednio przy stanowiskach robotniczych wymienionych w Wykazie, może być uznany za pracę w szczególnych warunkach (Dział XIV poz.24 Wykazu A, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników (...)
Sygn. akt III U 21/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny – Okręgowy w T. Wydział III Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia: SSO Wojciech Paluch - Protokolant: sekr. sąd. Mariola Książka przy udziale - po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku w Tarnobrzegu sprawy J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w R. o prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach na skutek J. G. od Zakładu Ub
Czytaj więcej»

III U 107/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III U 107/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – SSO Anna Moskal Protokolant: st. sekr. sądowy Stefania Wrzyszcz przy udziale po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy A. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach na skutek A. P.
Czytaj więcej»