Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 613/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu z 2018-11-28

IV U 2504/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 24 stycznia 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, mężczyzna, rozumienie przepisów ustawy, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, działalność, powiatowy urząd pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, mężczyzna, wnioskodawczyni, rozumienie przepisów ustawy, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, sprostowane świadectwo pracy, uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego, uzasadniona przyczyna, zakończenie działalności gospodarczej, działalność, powiatowy urząd pracy
Zobacz»

VII U 1739/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, niewypłacalność pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, kobieta, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, likwidacja pracodawcy, dzień rozwiązania stosunku pracy, urząd pracy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, stosunek służbowy z powodu, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja zakładu pracy, pobieranie zasiłków, rozumienie przepisów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, niewypłacalność pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, kobieta, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, likwidacja pracodawcy, dzień rozwiązania stosunku pracy, urząd pracy, osoba fizyczna, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, stosunek służbowy z powodu, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja zakładu pracy, kodeks pracy, okresy składkowe i nieskładkowe, organ rentowy, pobieranie zasiłków, rozumienie przepisów, przyczyna przyjęcia
Zobacz»

VIII U 645/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2019

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres uprawniający do emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, kobieta, pobieranie zasiłków, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, powiatowy urząd pracy, stosunki pracy, działalność, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres uprawniający do emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, osoba fizyczna, kobieta, wnioskodawczyni, pobieranie zasiłków, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, status pracodawcy, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, plik, powiatowy urząd pracy, stosunki pracy, działalność, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, specjalny zasiłek opiekuńczy, działalność gospodarcza
Zobacz»

VII U 2486/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 lutego 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, prawo do świadczenia przedemerytalnego, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres pobierania zasiłku, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, przepis o ochronie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja stanowiska pracy, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres pobierania zasiłku, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, dzień ogłoszenia upadłości, ustanie prawa do renty, ubezpieczenie społeczne, przepis o ochronie, przyczyna rozwiązania umowy
Zobacz»

III AUa 762/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 8 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres uprawniający do emerytury, stosunek służbowy, niewypłacalność pracodawcy, kobieta, mężczyzna, dzień rozwiązania stosunku pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, działalność, ochrona roszczeń pracowniczych, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, przepis o ochronie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres uprawniający do emerytury, stosunek służbowy, niewypłacalność pracodawcy, kobieta, mężczyzna, dzień rozwiązania stosunku pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, osoba fizyczna, ustawa z dniem, kodeks pracy, rozumienie przepisów ustawy, działalność, ochrona roszczeń pracowniczych, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, zakończenie działalności gospodarczej, przepis o ochronie
Zobacz»

VIII U 2375/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2016

Data publikacji: 5 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, stosunek służbowy, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, rozwiązanie stosunków pracy, działalność, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, promocja zatrudnienia, mężczyzna, kobieta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, stosunek służbowy, wnioskodawca, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, rozwiązanie stosunków pracy, osoba fizyczna, plik, działalność, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza, przyczyna dotycząca zakładu pracy, promocja zatrudnienia, kodeks pracy, pracownik, mężczyzna, wyrejestrowanie działalności, kobieta
Zobacz»

III U 432/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, mężczyzna, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, ustawa o promocji zatrudnienia, przyczyna dotycząca zakładu pracy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, likwidacja pracodawcy, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, urząd pracy, ochrona roszczeń pracowniczych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, mężczyzna, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, ustawa o promocji zatrudnienia, przyczyna dotycząca zakładu pracy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, likwidacja pracodawcy, poprzedzające rozwiązanie, przyczyna ekonomiczna, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, urząd pracy, instytucja rynku pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, otrzymanie emerytury
Zobacz»

VII U 1283/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 10 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, urząd pracy, okres pobierania zasiłku, przyczyna dotycząca zakładu pracy, dzień rozwiązania stosunku pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, praca z przyczyny, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, urząd pracy, okres pobierania zasiłku, status osoby bezrobotnej, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, prawo do zasiłków, przyczyna dotycząca zakładu pracy, dzień rozwiązania stosunku pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, warunek do przyznania świadczenia, likwidacja pracodawcy
Zobacz»

III AUa 2628/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

okres uprawniający do emerytury, dzień rozwiązania stosunku pracy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, prawo do świadczenia przedemerytalnego, pobieranie zasiłków, rozumienie przepisów ustawy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • okres uprawniający do emerytury, dzień rozwiązania stosunku pracy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, świadczenie pielęgnacyjne, prawo do świadczenia przedemerytalnego, pobieranie zasiłków, opieka nad członkami, rozumienie przepisów ustawy, zakończenie pobierania, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, dzień ogłoszenia upadłości, okres składkowy, ustanie prawa do renty, członka najbliższej rodziny
Zobacz»

VI U 2097/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, okres pobierania zasiłku, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, dzień rozwiązania stosunku pracy, powiatowy urząd pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, praca z przyczyny, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, okres pobierania zasiłku, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, osoba w wieku przedemerytalnym, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, zatrudnienie na umowy zlecenia, dzień rozwiązania stosunku pracy, rozwiązanie umowy o prace, powiatowy urząd pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy
Zobacz»

VIII U 2282/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 maja 2014

Data publikacji: 24 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

niewypłacalność pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, kobieta, likwidacja pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, przepis o ochronie, rozumienie przepisów, rozwiązanie stosunków pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • niewypłacalność pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd pracy, ochrona roszczeń pracowniczych, kobieta, likwidacja pracodawcy, stosunek służbowy, związek z likwidacją, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, przepis o ochronie, rozumienie przepisów, rozwiązanie stosunków pracy, uzasadniona przyczyna, fakt pobierania zasiłku, pracy dokumentów, skutek wypowiedzenia przez pracodawcę
Zobacz»

VII U 260/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd pracy, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, wniosek o świadczenie przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, osoba fizyczna, mężczyzna, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd pracy, organ rentowy, przyjęcie propozycji, przyczyna przyjęcia, ustawa o promocji zatrudnienia, likwidacja działalności gospodarczej, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

IX U 263/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 marca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, ochrona roszczeń pracowniczych, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, dzień rozwiązania stosunku pracy, mężczyzna, powiatowy urząd pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, ochrona roszczeń pracowniczych, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, dzień rozwiązania stosunku pracy, postępowanie restrukturyzacyjne, zatrudnienie w ramach prac, mężczyzna, powiatowy urząd pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne, restrukturyzacja, praca zarobkowa, miesięczny okres
Zobacz»

III U 1617/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, niewypłacalność pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, kobieta, zasiłek dla bezrobotnych, stosunek służbowy, mężczyzna, rozumienie przepisów ustawy, pobieranie zasiłków, ochrona roszczeń pracowniczych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, powiatowy urząd pracy, działalność, ustawa o promocji zatrudnienia, przepis o ochronie, przyczyna dotycząca zakładu pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, niewypłacalność pracodawcy, ogłoszenie upadłości, okres uprawniający do emerytury, kobieta, zasiłek dla bezrobotnych, stosunek służbowy, mężczyzna, rozumienie przepisów ustawy, pobieranie zasiłków, ochrona roszczeń pracowniczych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, powiatowy urząd pracy, działalność gospodarcza, ustanie prawa do renty, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, działalność, ustawa o promocji zatrudnienia, przepis o ochronie, przyczyna dotycząca zakładu pracy
Zobacz»

III AUa 1877/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 12 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, niewypłacalność pracodawcy, ochrona roszczeń pracowniczych, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, działalność, okres uprawniający do emerytury, okres pobierania zasiłku, przepis o ochronie, kobieta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, niewypłacalność pracodawcy, ochrona roszczeń pracowniczych, dzień rozwiązania stosunku pracy, stosunek służbowy, gospodarstwo rolne matki, prawo do świadczenia przedemerytalnego, staż, osoba fizyczna, zasiłek dla bezrobotnych, działalność, praca w gospodarstwach rolnych, okres pracy w gospodarstwie, działalność gospodarcza, okres uprawniający do emerytury, okres pobierania zasiłku, upadłość, przepis o ochronie, kobieta
Zobacz»

IX U 2090/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, niewypłacalność pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, ustawa o promocji zatrudnienia, ochrona roszczeń pracowniczych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosunek służbowy, przepis o ochronie, rozumienie przepisów ustawy, dzień rozwiązania stosunku pracy, zasiłek dla bezrobotnych, przyczyna dotycząca zakładu pracy, okres pobierania zasiłku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, niewypłacalność pracodawcy, okres uprawniający do emerytury, ustawa o promocji zatrudnienia, ochrona roszczeń pracowniczych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosunek służbowy, związek z likwidacją, przepis o ochronie, rozumienie przepisów ustawy, dzień rozwiązania stosunku pracy, niewypłacalność w rozumieniu przepisów, kiosk, przepis ustawy o promocji, zasiłek dla bezrobotnych, likwidacja stanowiska, przyczyna dotycząca zakładu pracy, okres pobierania zasiłku, sklep, przyznanie prawa do świadczenia
Zobacz»

VIII U 2026/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2018

Data publikacji: 28 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, dzień rozwiązania stosunku pracy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, kobieta, zasiłek, mężczyzna, przyczyna dotycząca zakładu pracy, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, urząd pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, ustanie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, dzień rozwiązania stosunku pracy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, kobieta, zasiłek, mężczyzna, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, przyczyna dotycząca zakładu pracy, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, urząd pracy, instytucja rynku pracy, zagraniczny pracodawca, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy, staż, ustanie prawa, okres zatrudnienia
Zobacz»

III AUa 1724/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 9 maja 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

świadczenie przedemerytalne, stosunek służbowy, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, ustawa o promocji zatrudnienia, mężczyzna, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, przepis o ochronie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • świadczenie przedemerytalne, stosunek służbowy, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres uprawniający do emerytury, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, ustawa o promocji zatrudnienia, praca z przyczyny, mężczyzna, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, przyczyna dotycząca zakładu pracy, rozumienie przepisów ustawy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, ukończenie przez kobietę, upadłość, zasiłek dla bezrobotnych, przepis o ochronie, warunek przysługiwania, przysługiwanie prawa do świadczenia
Zobacz»

IX U 1318/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 12 maja 2016

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

okres uprawniający do emerytury, przyczyna dotycząca zakładu pracy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, dzień rozwiązania stosunku pracy, niewypłacalność pracodawcy, okres pobierania zasiłku, zasiłek dla bezrobotnych, rozumienie przepisów ustawy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, przepis o ochronie, ustanie prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • okres uprawniający do emerytury, przyczyna dotycząca zakładu pracy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, dzień rozwiązania stosunku pracy, niewypłacalność pracodawcy, okres pobierania zasiłku, zasiłek dla bezrobotnych, rozumienie przepisów ustawy, ochrona roszczeń pracowniczych, likwidacja pracodawcy, dzień ogłoszenia upadłości, przepis ustawy o promocji, ustanie prawa do renty, przepis o ochronie, organ rentowy, staż pracy, ustanie prawa, przyczyna ekonomiczna zakładu pracy
Zobacz»

IX U 581/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 listopada 2018

Data publikacji: 5 marca 2019

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, okres uprawniający do emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, dzień rozwiązania stosunku pracy, mężczyzna, powiatowy urząd pracy, przyczyna dotycząca zakładu pracy, likwidacja pracodawcy, okres pobierania zasiłku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • stosunek służbowy, ustawa o promocji zatrudnienia, okres uprawniający do emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, rozumienie przepisów ustawy, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, dzień rozwiązania stosunku pracy, praca z przyczyny, instytucja rynku pracy, zatrudnienie w ramach prac, mężczyzna, powiatowy urząd pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne, przyczyna dotycząca zakładu pracy, likwidacja pracodawcy, okres pobierania zasiłku, przepis ustawy o promocji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Kondrat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Moskal
Data wytworzenia informacji: