Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
295

II Ka 258/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-12-03

Data publikacji: 2014-12-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Kara polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne stanowi dla każdego skazanego realną dolegliwość, która jest zazwyczaj dużo bardziej odczuwalna od abstrakcyjnej kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. Dlatego też należy, jeśli tylko przemawiają za tym dyrektywy wymiaru kary, stosować kary (...)
Sygn. akt II Ka 258/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Adam Bąk SSO Małgorzata Szwedo - Dec Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 roku sprawy H. Ż. oskarżonego z art. 289§1 kk i art. 178a§1 kk na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

II Ka 286/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2021-12-01

Data publikacji: 2021-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ka 286/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Tomasz Turbak Protokolant: Edyta Bełczowska w obecności prokuratora Bożeny Jargiło po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2021r. sprawy K. K. (s. Z. i B. zd. B. , ur. (...) w T. ) oskarżonego z art. 190§1 kk , art. 216§1 kk , art. 217§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

II Ka 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie przez Sąd Rejonowy prawa karnego procesowego, w rozumieniu art. 438 pkt 1 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw, polegało również na błędnym przywołaniu w podstawie prawnej czynów popełnionych przez obwinionego w dniach 22.09.2014 r. i 25.09.2014 r. przepisu art. 97 kw. Przepis ten ma bowiem charakter subsydiarny w odniesieniu do ustawy z (...)
Sygn. akt II Ka 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro w sprawie T. G. obwinionego o czyn z art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.3., art. 97 kw w zw. z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy o Transporcie Drogowym Lp 4.2. oraz art. 97 kw w zw. z §11 ust. 7 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
Czytaj więcej»

II Ka 270/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2013-10-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłanką decydującą o tym, czy kara ma być orzeczona w postaci bezwzględnej, czy też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jest ocenna, dlatego też należy zawsze rozważyć w jakiej postaci orzeczona kara osiągnie swoje cele wobec sprawcy przestępstwa, a więc rozstrzygnięcie to musi znajdować uzasadnienie w pozytywnej lub negatywnej (...)
Sygn. akt II Ka 270/13 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 2 października 2013r. w sprawie sygn. akt II Ka 270/13. Sąd Rejonowy w Mielcu wyrokiem z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie II K 250/13 : I. uznał oskarżonego M. P. za winnego tego, że w dniu 8 września 2012 roku w M. woj. (...) , przed wejściem do klatki schodowej bloku przy ul. (...) oraz w mieszkaniu przy ul. (...) wielokrotnie uderzał pięścią w głowę J. W. , w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił się i wówczas dwukr
Czytaj więcej»

II Ka 294/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: a) Istnienie pewnych niewielkich niedoskonałości w treści uzasadnienia, nie uzasadnia stawiania zarzutu z art. 224§1, jeśli treść uzasadnienia jest wystarczająca do przeprowadzenia kontroli instancyjnej, a zebrany materiał dowodowy jest pełny. b) Przepis art. 180 § 2 k.p.k. ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy lekarz obowiązany do zachowania (...)
Sygn. akt II Ka 294/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Zdzisław Błasiak SSR (del.) Marian Rżany Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Doroty Sochackiej po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku rozpoznał sprawę J. P. oskarżonego z art. 156§2 kk na skutek apelacji wniesion
Czytaj więcej»

II Ka 287/22

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2023-01-02

Data publikacji: 2023-03-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji po uchyleniu zaskarżonego wyroku, Sąd Apelacyjny ustala wynagrodzenie za obronę z urzędu jedynie wtedy, gdy zadanie adwokata kończy się definitywnie wskutek orzeczenia Sądu. W pozostałych wypadkach zasądzenie stosownego honorarium obrońcy także za instancję odwoławczą jest rzeczą sądu (...)
Sygn. akt II Ka 287/22 POSTANOWIENIE Dnia 02 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia (del.) Maciej Olechowski Protokolant: Małgorzata Skuza po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 02 stycznia 2023 r. sprawy M. K. i P. M. oskarżonych o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 kk na skutek wniosku kuratora małoletniej oskarżycielki posiłkowej L. K. o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sygn. ak
Czytaj więcej»

II Ka 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-04-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czyn dokonany przez oskarżonych, a opisany w akcie oskarżenia i odpowiadający art. 290§1 kk, na mocy art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 października 2013 r., poz.1247) z dniem 9 listopada 2013 r. został przekwalifikowany przez ustawodawcę (...)
Sygn. akt II Ka 329/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Z. S. , M. S. i T. N. oskarżonych z art. 290§1 kk w zw. z art. 278§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Nisku o
Czytaj więcej»

II Ko 62/22

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-03-15

Data publikacji: 2022-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ko 62/22 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia /del./ Maciej Olechowski Protokolant: Małgorzata Skuza sprawy M. W. o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego wszczętego przez Sąd Rejonowy w Mielcu postanowieniem z dnia 3 marca 2022 r. sygn. akt II K 104/22 na podstawie art. 38 § 1 kpk p o s t a n o w i ł: rozstrzygnąć spór o właściwość między Sądem Rejonowym w Mielcu, a S
Czytaj więcej»

II Ko 11/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-07-02

Data publikacji: 2020-10-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skazany nie deklaruje dobrowolnego spłacania grzywny – choćby w formie ratalnej – wykazując w tym zakresie całkowitą bierność. W tej sytuacji nie jest celowe dalsze oczekiwanie na wykonanie kary grzywny przez skazanego. Zastępcza kara pozbawienia wolności jawi się obecnie jako jedyny sposób skutecznego wykonania wyroku w części dotyczącej (...)
Sygn. akt II Ko 11/20 POSTANOWIENIE Dnia 2 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: Marta Czachurska przy udziale prokuratora Michała Lasoty po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2020 roku sprawy skazanego R. Z. , z urzędu, w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce nieuiszczonej kary grzywny w sprawie sygn. II K 73/18 Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 46 § 1 pkt 2 i
Czytaj więcej»

II Ko 180/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-01-22

Data publikacji: 2020-03-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Regulacja zawarta w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396 – dalej ustawa), określa reguły, których celem jest przekształcenie orzeczonych wcześniej kar pozbawienia wolności w kary wolnościowe, o ile w ten sposób zostaną zrealizowane cele kary. Skoro (...)
Sygn. akt II Ko 180/19 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska przy udziale prokuratora Joanny Kukiełki po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniach 28 listopada 2019 roku i 22 stycznia 2020 roku sprawy N. R. , skazanego z art. 258 § 1 kk i inne, z wniosków obrońców skazanego w przedmiocie zamiany kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej w sprawie II K 17
Czytaj więcej»