Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
249

I Ca 446/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-04

Data publikacji: 2013-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak protokołu z publikacji orzeczenia merytorycznego skutkuje nieistnieniem tego orzeczenia w sensie procesowym.
Sygn. akt I. Ca 446/12 POSTANOWIENIE Dnia: 4 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie: SO Elżbieta Staszewska, SO Ewa Domańska – spr. Protokolant: prot. sąd. Małgorzata Warzycka po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z wniosku M. G. z udziałem S. G. o podział majątku dorobkowego wynikającego z małżeństwa zawartego przez zainteresowanych w dniu 30 maja 1987 r. na
Czytaj więcej»

I Ca 405/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Korzystanie z rzeczy przez osobę drugą za zgodą i wiedzą samoistnego posiadacza lub bez tej zgody i wiedzy, niewypełniające przesłanek samoistnego posiadania, nie pozbawia tego posiadacza rzeczy prawa posiadania skutkującego nabyciem własności tej rzeczy przez zasiedzenie.
Sygn. akt I Ca 405/15 POSTANOWIENIE Dnia: 25 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha – spraw. Sędziowie: SSO Ewa Domańska, SSO Szymon Rożek Protokolant: sekr. sąd. Monika Komorowska-Zwolska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z wniosku Z. B. (1) i U. B. z udziałem Z. B. (2) , E. G. , K. C. (1) , G. C. , H. C. , Gminy N. i Skarbu Państwa - Starosty (...) o st
Czytaj więcej»

I Ca 468/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Sygn. akt I. Ca 468/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 6 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Ewa Domańska Sędziowie: SO Krzysztof Deryło i SO Marek Nowak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Otylia Rękas-Sieradzka po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Stalowe
Czytaj więcej»

I Cz 306/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2014-02-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Na postanowienie sądu rejonowego w przedmiocie skargi na czynność komornika, polegającą na zajęciu "innej" wierzytelności (art. 896 § 1 k.p.c.) nie przysługuje zażalenie.
Sygn. akt I Cz. 306/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie: SO Ewa Domańska SR del. Szymon Rożek /spraw./ Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Śledź po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2013r. w Tarnobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. z udziałem Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na czynności A. J. Komornika Sądowego przy S
Czytaj więcej»

I Cz 336/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-08-14

Data publikacji: 2013-09-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie zachodzi potrzeba powoływania w pozwie okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość miejscową sądu (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.) w przypadku, gdy wynika ona wprost z obowiązującego przepisu i przytoczonej podstawy faktycznej żądania.
Sygn. akt I Cz 336/13 POSTANOWIENIE Dnia: 14 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Mieczysław Osucha Sędziowie SSO Ewa Domańska, SSR (del.) Szymon Rożek -spraw. Protokolant: prot. sąd. Małgorzata Warzycka po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Tarnobrzegu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 15.000 zł tytułem ubezpieczenia nr polisy (...) zawar
Czytaj więcej»

II K 7/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-07-22

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustawodawca stwierdzając w treści art. 306 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, iż w razie orzeczenia przepadku, o którym mowa w ust. l lub 2, art. 195 kkw stosuje się odpowiednio niezależnie od wartości towarów, których przepadek orzeczono, nie pozwolił na jednoznaczne przesądzenie, które z dwóch przewidzianych w treści cytowanego (...)
Sygn. akt II K 7/18 POSTANOWIENIE Dnia 22 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny w składzie: P rzewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2020 roku sprawy P. G. skazanego z art. 258 § 3 kk i inne, w przedmiocie wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 7 maja 2020r. w sprawie II K
Czytaj więcej»

II Ka 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku sprawy P. B. oskarżonego z art. 62 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę osk
Czytaj więcej»

II Ka 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd ad quem jest nie tylko uprawniony, lecz wręcz zobligowany treścią art. 167 k.p.k. (przeprowadzanie dowodów z urzędu lub na wniosek stron) do poszerzenia dostępnego materiału dowodowego po myśli art. 452 § 2 k.p.k., chyba że uzna takie uzupełnienie przewodu sądowego za przekraczające ramy zakreślone w art. 452 § 1 k.p.k., co z kolei (...)
Sygn. akt II Ka 37/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Ł. S. i T. B. oskarżonych z art. 212§2 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego Ł. S. , obrońcę oskarżonego T. B. oraz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 13.
Czytaj więcej»

II Ka 42/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-03-19

Data publikacji: 2013-04-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Niemożność udowodnienia oskarżonemu zamiaru bezpośredniego kierunkowego doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – wyklucza przypisanie oskarżonemu popełnienia przestępstwa oszustwa o znamionach określonych w przepisie art.286 § 1 kk
Sygn. akt II Ka 42/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Sędziowie: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) SSO Małgorzata Szwedo - Dec Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Janusza Woźnika po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2013 roku rozpoznał sprawę P. G. oskarżonego z art. 286§1 kk w zw. z art. 12 k
Czytaj więcej»

II Ka 44/20

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2020-08-05

Data publikacji: 2020-09-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 635 kpk ma zastosowanie również wówczas, gdy wniesionych zostało kilka środków odwoławczych i uwzględnione zostały tylko niektóre z nich. W takim przypadku art. 636 kpk nie ma zastosowania i strona będąca autorem takiego nieuwzględnionego środka nie zostanie obciążona kosztami postępowania odwoławczego. Innymi słowy oskarżony (...)
Sygn. akt II Ka 44/20 POSTANOWIENIE Dnia 5 sierpnia 2020r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 roku sprawy A. K. (1) oskarżonego o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w przedmiocie wniosku pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 16 lipca 2020r. poprzez zasądzenie od oskarżonego na rzecz o
Czytaj więcej»