Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
300

II Kz 93/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2013-06-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przepisach wskazanych ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o działalności leczniczej brak jest stwierdzenia, iż dyrektor szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jest pracownikiem samorządu terytorialnego i brak jest podstaw do przyjęcia, że przepisy tych ustaw odwołują się do stosowania uregulowań o (...)
Sygn. akt II Kz 93/13 P o s t a n o w i e n i e: Dnia 07 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Szwedo - Dec Sędziowie: Sędzia SO Adam Bąk (spraw.) Sędzia SO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale prokuratora Andrzeja Głowackiego z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie R. R. oskarżonego z art. 231 § 1 k.k. po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 07 czerwca 2013r. zażalenia pełnomocnika oskar
Czytaj więcej»

II Kz 63/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-04-10

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wystarczającym dla przypisania podejrzanemu znamion pozbawienia życia pokrzywdzonych jest sam fakt użycia przez niego niebezpiecznego narzędzia w postaci siekiery i zadania nią ciosów w newralgiczne dla życia i zdrowia ludzkiego części ciała. Umieszczenie tymczasowo aresztowanego w zakładzie leczniczym jest kwestią wymagającą wiadomości (...)
Sygn. akt II Kz 63/13 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz /spraw./ Sędziowie: SSO Małgorzata Szwedo-Dec SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Edwarda Podsiadły w sprawie S. S. podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 223 § 1 k.k. na posiedzen
Czytaj więcej»

II Kz 109/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-06-28

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Państwowa Inspekcja Pracy jako instytucja jest uprawniona do wniesienia wniosku o ukaranie obwinionego.”
Sygn. akt. II Kz 109/13 POSTANOWIENIE Dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: sekr. sąd. Renata Rękas za oskarżyciela publicznego Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu Małgorzata Kulpa i Zbigniew Kapała po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2013 roku sprawy A. P. obwinionego o wykroczenie z art.283 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. K
Czytaj więcej»

II Kz 155/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-09-06

Data publikacji: 2013-09-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Uzasadniona obawa bezprawnego utrudniania postępowania karnego przez oskarżonego (podejrzanego) jako przesłanka szczególna tymczasowego aresztowania opisana w art.258 § 1 pkt 2 kpk może wynikać z samego faktu uchylania się oskarżonego (podejrzanego) od uprzednio zastosowanych wolnościowych środków zapobiegawczych np. poprzez uchylanie się od (...)
Sygn. akt. II Kz 155/13 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Wiceprezes SO Grzegorz Zarzycki (spraw.) Sędziowie: SSO Małgorzata Szwedo - Dec SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Edwarda Podsiadłego po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 września 2013r. sprawy K. O. podejrzanego o przestępstwa z art. 190a§1 kk i art. 244 kk w zw.
Czytaj więcej»

I C 452/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C.452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Wiesława Sech Ławnicy: - Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Rogozińska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa T. S. , M. S. (1) , K. S. i P. S. , przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę zadośćuczynień na rzecz powodów , a nadto odszkodowania na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 643/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-05-10

Data publikacji: 2023-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 643/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Karolina Barańska Protokolant: Katarzyna Czajka po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 r. w Tarnobrzegu, na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. M. kwotę 35.400 zł (trzydzieści pięć tysięcy czteryst
Czytaj więcej»

I C 600/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2017-08-24

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C.600/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Wiesława Sech Ławnicy: - Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Rogozińska po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2017r. w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa B. M. i B. P. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę kwot po 80.000 zł I zasądza od (...) SA w W. na rzecz każdej z powódek tj. B. M. i B. P. kwoty po
Czytaj więcej»

I C 638/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 638/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia: 12 kwietnia 2018r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Okręgowego Grażyna Łuczak Protokolant: st. sek. sąd. Urszula Gancarz po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku w Tarnobrzegu na rozprawie sprawy z powództwa D. G. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę kwoty 140.000 zł 1 zasądza od pozwanego (...) SA V. (...) w W. na rzecz powódki D. G. kwotę 80.000 zł /s
Czytaj więcej»

II Kz 72/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Sygn. akt. II Kz 97/14 POSTANOWIENIE Dnia 29 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Józef Dyl Sędziowie: SSO Adam Bąk /spraw./ SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sek. sąd. Marta Czachurska przy udziale prokuratora Andrzeja Dubiela z Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu del. do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 maja 2014 r. sprawy z wniosku Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu na skutek zażalenia obro
Czytaj więcej»

II Kz 102/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-07-15

Data publikacji: 2016-05-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z treścią art. 45§ 1 k.w. karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem dwóch lat od popełnienia czynu. (...)
Sygn. akt II Kz 102/15 POSTANOWIENIE Dnia 15 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Skuza po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2015r. sprawy M. B. obwinionego o popełnienie wykroczenia z art. 86 § 1 k.w. na skutek zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonej M. G. na postanowienie Sądu Rejonowego w Nisku w sprawie sygn. II W 183/15 o umorzeniu postępowania o wykroczenie w stosunku
Czytaj więcej»