Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
311

II K 13/22

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-05-26

Data publikacji: 2022-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ograniczenia do korzystania z aparatu telefonicznego przez osobę tymczasowo aresztowaną wskazane w art. 217c § 2 kkw mają szczególny związek z ogólną charakterystyką i przesłankami zastosowania, przedłużenia stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dlatego też w sytuacji gdy podstawą zastosowania, przedłużenia (...)
Sygn. akt. II K 13/22 (II ZAŻ 5/22) POSTANOWIENIE Dnia 26 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR (del.) Maciej Olechowski Protokolant: Małgorzata Skuza po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. sprawy K. R. w przedmiocie zażalenia obrońcy oskarżonego z wyboru na zarządzenie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie II K 13/22 o odmowie wyrażenia zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego na podstawie art. 437
Czytaj więcej»

II Ka 2/22

wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-04-13

Data publikacji: 2022-06-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W przypadku stosowania art. 57a kk w relacji do art. 37a kk (przy przyjęciu, że sprawca działał w warunkach art. 12 § 1 kk), nadzwyczajne obostrzenie kary za popełnienie przestępstw w warunkach czynu ciągłego nie obliguje, tak jak ma to np. miejsce przy „multirecydywie” do wymierzenia wyłącznie „kary pozbawienia wolności”. Z treści art. 57b (...)
Sygn. akt II Ka 2/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia /del./ Maciej Olechowski Protokolant: Małgorzata Skuza przy udziale prokuratora Anny Wydra po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. sprawy T. C. s. M. i K. zd. S. , ur. (...) w S. oskarżonego o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli od wyrok
Czytaj więcej»

II Ka 2/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 2/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Marka Skrzyńskiego po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku sprawy P. B. oskarżonego z art. 62 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę osk
Czytaj więcej»

II Ka 31/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2022-04-11

Data publikacji: 2023-01-10

trafność 100%

UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt II Ka 31/22 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 1 1.CZĘŚĆ WSTĘPNA 0.1.Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji wyrok Sądu Rejonowego w Kolbuszowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie II K 252/20 0.1.Podmiot wnoszący apelację ☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☐ obrońca ☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ inn
Czytaj więcej»

II Ka 37/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd ad quem jest nie tylko uprawniony, lecz wręcz zobligowany treścią art. 167 k.p.k. (przeprowadzanie dowodów z urzędu lub na wniosek stron) do poszerzenia dostępnego materiału dowodowego po myśli art. 452 § 2 k.p.k., chyba że uzna takie uzupełnienie przewodu sądowego za przekraczające ramy zakreślone w art. 452 § 1 k.p.k., co z kolei (...)
Sygn. akt II Ka 37/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku sprawy Ł. S. i T. B. oskarżonych z art. 212§2 kk na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego Ł. S. , obrońcę oskarżonego T. B. oraz pełnomocnika oskarżyciela prywatnego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 13.
Czytaj więcej»

II Ka 173/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygn. akt II Ka 173/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Grzegorz Zarzycki SSR/del./ Lidia Ziarko Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Skuza przy udziale Prokuratora Janusza Woźnika z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie M. W. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk , na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Kolbuszowej od
Czytaj więcej»

II Ka 137/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2014-01-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Znaczny upływ czasu (ponad 10 lat) pomiędzy datą popełnienia przestępstwa przez sprawcę, a datą wydania wyroku skazującego w stosunku do tego sprawcy, wynikający z długotrwałego ukrywania się sprawcy poza Polską w celu ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości, nie zmniejsza zakresu odpowiedzialności karnej (mimo zasadniczo zmienionej – w (...)
Sygn. akt II Ka 137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Zygmunt Dudziński /spraw./ Sędziowie : SSO Małgorzata Szwedo-Dec SSO Zdzisław Błasiak Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Tutro przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Andrzeja Głowackiego po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 roku, sprawy J. S. oskarżonego z art. 279 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez o
Czytaj więcej»

II Ka 206/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Mnożenie zarzutów poprzez komentowanie szczegółów o znaczeniu w zasadzie drugorzędnym i komplikowanie w ten sposób sprawy przez skarżącego tylko pozornie stanowi o wzmocnieniu skuteczności wniesionego środka odwoławczego. W rzeczywistości bowiem zasadność apelacji w żaden sposób nie zależy od ilości nagromadzonych w niej zarzutów lub określeń (...)
Sygn. akt II Ka 206/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku sprawy T. R. obwinionego z art. 86§1 kw w zw. z art. 13 ust.3 ustawy Prawo o ruchu drogowym , na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 12.06.2014r. w sprawie sygn.
Czytaj więcej»

II Ka 226/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie ma zatem potrzeby powoływania kolejnych biegłych w tej sprawie, gdyż opinia jest jasna, pełna i rzetelna, a powoływanie kolejnych biegłych przyczyniłoby się do niepotrzebnego wydłużenia postępowania. Zgodnie z powszechnie przyjętą linią orzeczniczą, zagadnienie dotyczące przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego jest bez reszty unormowane (...)
Sygn. akt II Ka 226/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Prezes SO Robert Pelewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Edyta Bełczowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 roku sprawy K. K. obwinionego z art. 86§1 kw w zw. z art. 19 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym , na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 18.06.2014r. w sprawie
Czytaj więcej»

II Ka 201/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Rejonowy nie określił w opisie czynu wysokości szkody wyrządzonej zachowaniem oskarżonego, zakwalifikowanym jako przestępstwo z art. 286§1 kk, pomimo iż wysokość szkody została prawidłowo ustalona - na co wskazuje pkt III zaskarżonego wyroku oraz jego część motywacyjna. Jednakże ze względu na treść art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. Sąd Rejonowy (...)
Sygn. akt II Ka 201/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: PSO Robert Pelewicz (spraw.) Sędziowie: SSO Grzegorz Zarzycki SSO Adam Bąk Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Rękas przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu – Roberta Religi rozpoznał sprawę E. B. oskarżonego z art. 286 § 1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Stalowej
Czytaj więcej»